1

Di chuyển thư mục Downloads, My Documents, Desktops .. ổ đĩa khác

Cách chuyển My Document, Download, Desktops.. nói chung thư mục hệ thống ổ đĩa khác để giảm dung lượng ổ C (ổ đĩa chứa hệ điều hành ) an toàn.

Theo thời gian thì dung lượng ổ C sẽ tăng lên, thường là do việc chúng ta sử dụng nhiều, do sự phình to của thư mục Download (thường gặp).

Như hình trên thì chúng ta có thể tăng kích thước ổ C lên hoặc di chuyển những thư mục hệ thống qua ổ đĩa khác.

Việc di chuyển không ảnh hưởng gì đến hệ thống, vừa tăng tốc độ truy xuất trong trong hệ điều hành (vì ổ C chỉ để lưu trữ hệ điều hành)

Di chuyển thư mục Downloads, các thư mục khác như Picture, Music, Videos, Desktop, My Documents cũng có thể làm tương tự vậy.
Bước 1: Tạo thư mục My Documents tại ổ đĩa khác

Bằng cách nhấn chuột phải, chọn New -> Folder và đặt tên thư mục đó là My Documents, ở đây mình muốn di chuyển thư mục My Documents vào ổ D chẳng hạn. Các bạn có thể xem hình (Phím tắt Ctrl + Shift + N).

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

Bước 2: Truy cập đến thư mục của người dùng

Sau đó truy cập đến My Documents trong thư mục user của bạn, trong Windows 7, 8 thường là C:\Users\[tên người dùng], ví dụ của mình trong này là C:\Users\Min Hi

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

Có cách khác truy cập nhanh là chúng ta dùng tổ hợp phím Window + R sau đó gõ %userprofile% và Enter

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

 

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

Bước 3: Di chuyển file và thư mục dữ liệu.

Sau khi truy cập đến thư mục này thì nhấn chuột phải vào thư mục My Documents trong đó, chọn Properties, di chuyển sang tab Location, nhấn Move, chọn đến thư mục My Documents mà chúng ta đã tạo từ trước đó và nhấn Select Folder.

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

 

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

 

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

di chuyển thư mục, downloads, my documents,desktops,, tang o C, tăng dung lượng ổ c,

Chờ nó chạy xong là cũng xong rồi,

Lưu ý: Khi di chuyển các thư mục này, bạn phải chắc chắn không có file nào trong thư mục đó được phần mềm khác đang dùng, nếu đang dùng file mà chúng ta di chuyển thì sẽ gây lỗi trong quá trình chuyển file. Chúng ta nên đóng tất cả các chương trình đang chạy để việc di chuyển an toàn nhất, trong trường hợp đang di chuyển mà báo lỗi thì chúng ta vẫn có thể thao tác lại.

Điều nữa là thư mục Downloads nếu chúng ta di chuyển thì có thể IDM nó không thể tự nhận mà chúng ta cần phải đặt lại vị trí lưu trong IDM, ngoài ra không ảnh hưởng gì đến hệ thống cả.

Các bạn có thắc mắc hay gặp khó khăn hãy comment tại đây nhé !!

buivanthu
 

Comments are closed