Archive

Category Archives for "Multimedia"

Hướng dẫn nén ảnh hàng loạt cho dung lượng nhỏ, chất lượng

Các máy ảnh, các điện thoại mới ra đời càng ngày càng nâng cao về chất lượng ảnh, đồng thời dung lượng file ảnh cũng được tăng lên để đáp ứng khả năng lưu trữ những bức ảnh có độ phân giải cao, chất lượng tốt. Với các máy ảnh kỹ thuật số, hoặc các máy cơ, điện thoại thông minh thông thường, ảnh có thể có dung lượng tới 3-7 MB là bình thường.  Thường thì chúng ta hay để lưu trữ, hay gửi ảnh qua email, đăng lên Facebook để chia sẻ cho bạn bè. Email thì chỉ đính kèm được khoảng 25MB, nghĩa là được vài bức ảnh, còn lưu trữ thì nó sẽ chiếm quá nhiều bô nhớ. Còn nếu chúng ta đăng facebook, với 1, 2 tấm thì không sao nhưng vài chục tấm, chời đợi chắc….chớt. Vậy việc nén ảnh hàng loạt là rất quan trọng và cần thiết.

Continue reading